VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH

 • KICOTRANS 2 BUILDING

  Vị trí: Sông Thao, Quận Tân Bình

  DT: 50,100,200 m2

  Giá thuê: 189,000 VNĐ ~ 9.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • HỒNG LOAN BUILDING

  Vị trí: Cộng Hòa, Q.Tân Bình

  DT: 20, 22, 40 m2

  Giá thuê: 147,000 VNĐ ~ 7.0 USD

  Phí dịch vụ: 21,000 VNĐ ~ 1.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • HOÀNG TRIỀU BUILDING

  Vị trí: Phổ Quang, Q.Tân Bình

  DT: 50,95,150 m2

  Giá thuê: 273,000 VNĐ ~ 13.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • CONA BUILDING

  Vị trí: Lê Văn Sỹ, Q.Tân Bình

  DT: 80,160 m2

  Giá thuê: 241,500 VNĐ ~ 11.5 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • ĐẠI NGUYÊN BUILDING

  Vị trí: Cộng Hòa, Q.Tân Bình

  DT: 34,100 m2

  Giá thuê: 168,000 VNĐ ~ 8.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • PBS BUILDING

  Vị trí: D52, Quận Tân Bình

  DT: 60,90 m2

  Giá thuê: 147,000 VNĐ ~ 7.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • BLUE BERRY BUILDING

  Vị trí: D52, Q.Tân Bình

  DT: 40,60,120 m2

  Giá thuê: 168,000 VNĐ ~ 8.0 USD

  Phí dịch vụ: 420,000 VNĐ ~ 20.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • DTC BUILDING

  Vị trí: Cộng Hòa, Quận Tân Bình

  DT: 120 m2

  Giá thuê: 189,000 VNĐ ~ 9.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • MEKONG TOWER

  Vị trí: Cộng Hòa, Q.Tân Bình

  DT: 70, 100, 200, 300 m2

  Giá thuê: 241,500 VNĐ ~ 11.5 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • HẢI ÂU BUILDING

  Vị trí: Trường Sơn, Q.Tân Bình

  DT: 70, 100, 200, 300 m2

  Giá thuê: 252,000 VNĐ ~ 12.0 USD

  Phí dịch vụ: 84,000 VNĐ ~ 4.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • THĂNG LONG BUILDING

  Vị trí: Thăng Long , Quận Tân Bình

  DT: 50,76,126 m2

  Giá thuê: 189,000 VNĐ ~ 9.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • WASECO BUILDING

  Vị trí: Phổ Quang, Quận Tân Bình

  DT: 50,100,130,150,220 m2

  Giá thuê: 210,000 VNĐ ~ 10.0 USD

  Phí dịch vụ: 84,000 VNĐ ~ 4.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • ETOWN BUILDING

  Vị trí: Cộng Hoà, Quận Tân Bình

  DT: 80,100,200,500 m2

  Giá thuê: 294,000 VNĐ ~ 14.0 USD

  Phí dịch vụ: 84,000 VNĐ ~ 4.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • THÁI HUY BUILDING

  Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Q.Tân Bình

  DT: 132 m2

  Giá thuê: 220,500 VNĐ ~ 10.5 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • ĐẠI DŨNG BUILDING

  Vị trí: Bạch Đằng, Quận Tân Bình

  DT: 80, 140, 190 m2

  Giá thuê: 210,000 VNĐ ~ 10.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • LONG MÃ BUILDING

  Vị trí: Cộng Hòa, Quận Tân Bình

  DT: 150, 180, 200 m2

  Giá thuê: 189,000 VNĐ ~ 9.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • RIPAC BUILDING

  Vị trí: Trường Sơn, Q.Tân Bình

  DT: full m2

  Giá thuê: 189,000 VNĐ ~ 9.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • SOUTH BUILDING

  Vị trí: Trường Sơn, Quận Tân Bình

  DT: 100, 200, 300, 600 m2

  Giá thuê: 294,000 VNĐ ~ 14.0 USD

  Phí dịch vụ: 84,000 VNĐ ~ 4.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • HHM BUILDING

  Vị trí: Xuân Hồng, Quận Tân Bình

  DT: 30, 40, 70, 100, 300 m2

  Giá thuê: 189,000 VNĐ ~ 9.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • ATHENA BUILDING

  Vị trí: Cộng Hòa, Quận Tân Bình

  DT: 41, 113, 43, 244, 488 m2

  Giá thuê: 210,000 VNĐ ~ 10.0 USD

  Phí dịch vụ: 52,500 VNĐ ~ 2.5 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • TIÊN PHONG AUTO

  Vị trí: Trường Sơn, Quận Tân Bình

  DT: 43, 104, 210 m2

  Giá thuê: 252,000 VNĐ ~ 12.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • CT-IN BUILDING

  Vị trí: Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình

  DT: 150, 300, 450, 600, 900 m2

  Giá thuê: 210,000 VNĐ ~ 10.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • SCSC BUILDING

  Vị trí: Phan Thúc Duyện, Quận Tân Bình

  DT: 100, 150, 200, 300 m2

  Giá thuê: 294,000 VNĐ ~ 14.0 USD

  Phí dịch vụ: 84,000 VNĐ ~ 4.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • PHL BUILDING

  Vị trí: Cộng Hòa, Quận Tân Bình

  DT: 23, 36, 50, 108 m2

  Giá thuê: 168,000 VNĐ ~ 8.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • LOTUS BUILDING

  Vị trí: Cửu Long, Quận Tân Bình

  DT: 76, 92 m2

  Giá thuê: 168,000 VNĐ ~ 8.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • THUẬN VIỆT BUILDING

  Vị trí: Út Tịch, Quận Tân Bình

  DT: 60, 70, 120 m2

  Giá thuê: 184,800 VNĐ ~ 8.8 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)