VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1

 • LIM TOWER

  Vị trí: Tôn Đức Thắng, Quận 1

  DT: 100, 200, 300 m2

  Giá thuê: 525,000 VNĐ ~ 25.0 USD

  Phí dịch vụ: 126,000 VNĐ ~ 6.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • SAIGON TOWER

  Vị trí: Lê Duẩn, Quận 1

  DT: 100, 150, 160 m2

  Giá thuê: 777,000 VNĐ ~ 37.0 USD

  Phí dịch vụ: 126,000 VNĐ ~ 6.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • SAIGON CENTRE TOWER

  Vị trí: Lê Lợi, Quận 1

  DT: 150, 250, 300 m2

  Giá thuê: 672,000 VNĐ ~ 32.0 USD

  Phí dịch vụ: 126,000 VNĐ ~ 6.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • TIMES SQUARE BUILDING

  Vị trí: Nguyễn Huệ, Quận 1

  DT: 250,300,400,1000 m2

  Giá thuê: 1,050,000 VNĐ ~ 50.0 USD

  Phí dịch vụ: 147,000 VNĐ ~ 7.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • BITEXCO FINANCIAL

  Vị trí: Ngô Đức Kế, Quận 1

  DT: 200,300,400,500,1000,2000 m2

  Giá thuê: 672,000 VNĐ ~ 32.0 USD

  Phí dịch vụ: 168,000 VNĐ ~ 8.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • SUNWAH TOWER

  Vị trí: Nguyễn Huệ, Quận 1

  DT: 70, 100,200,300,400 m2

  Giá thuê: 714,000 VNĐ ~ 34.0 USD

  Phí dịch vụ: 126,000 VNĐ ~ 6.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • PETROVIETNAM TOWER

  Vị trí: Lê Duẩn, Quận 1

  DT: 70,100, 350 m2

  Giá thuê: 651,000 VNĐ ~ 31.0 USD

  Phí dịch vụ: 136,500 VNĐ ~ 6.5 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • GEMADEPT TOWER

  Vị trí: Lê Thánh Tôn Quận 1

  DT: 150,200,300 m2

  Giá thuê: 420,000 VNĐ ~ 20.0 USD

  Phí dịch vụ: 136,500 VNĐ ~ 6.5 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • AB TOWER

  Vị trí: Lê Lai, Quận 1

  DT: 100, 160, 300, 500 m2

  Giá thuê: 609,000 VNĐ ~ 29.0 USD

  Phí dịch vụ: 126,000 VNĐ ~ 6.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • VINCOM CENTER

  Vị trí: Lê Thánh Tôn, Quận 1

  DT: 100, 200, 300, 400, 500, 1000 m2

  Giá thuê: 525,000 VNĐ ~ 25.0 USD

  Phí dịch vụ: 105,000 VNĐ ~ 5.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • SAIGON TRADE CENTER

  Vị trí: Tôn Đức Thắng, Quận 1

  DT: 50, 60, 100, 300, 500, 1000 m2

  Giá thuê: 420,000 VNĐ ~ 20.0 USD

  Phí dịch vụ: 126,000 VNĐ ~ 6.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • GREEN POWER TOWER

  Vị trí: Tôn Đức Thắng, Quận 1

  DT: 170,300,500,1000 m2

  Giá thuê: 504,000 VNĐ ~ 24.0 USD

  Phí dịch vụ: 126,000 VNĐ ~ 6.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • HARBOUR VIEW TOWER

  Vị trí: Nguyễn Huệ, Quận 1

  DT: 200,300,500 m2

  Giá thuê: 388,500 VNĐ ~ 18.5 USD

  Phí dịch vụ: 105,000 VNĐ ~ 5.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • HAVANA TOWER

  Vị trí: Hàm Nghi, Quận 1

  DT: 115 m2

  Giá thuê: 462,000 VNĐ ~ 22.0 USD

  Phí dịch vụ: 126,000 VNĐ ~ 6.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • FIDECO TOWER

  Vị trí: Hàm Nghi, Quận 1

  DT: 47,107 m2

  Giá thuê: 441,000 VNĐ ~ 21.0 USD

  Phí dịch vụ: 126,000 VNĐ ~ 6.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • MELINH POINT TOWER

  Vị trí: Ngô Đức Kế, Quận 1

  DT: 50,225,319,453 m2

  Giá thuê: 462,000 VNĐ ~ 22.0 USD

  Phí dịch vụ: 126,000 VNĐ ~ 6.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • PVFCCO TOWER

  Vị trí: Mạc Đỉnh Chi, Quận 1

  DT: 150,200,300 m2

  Giá thuê: 399,000 VNĐ ~ 19.0 USD

  Phí dịch vụ: 105,000 VNĐ ~ 5.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • LAFAYETTE BUILDING

  Vị trí: Phùng Khắc Khoan, Quận 1

  DT: 61,69,86,100,150,216 m2

  Giá thuê: 420,000 VNĐ ~ 20.0 USD

  Phí dịch vụ: 73,500 VNĐ ~ 3.5 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • SAIGON FINANCE CENTER

  Vị trí: Đinh Tiên Hoàng, Quận 1

  DT: 50, 100, 200 m2

  Giá thuê: 336,000 VNĐ ~ 16.0 USD

  Phí dịch vụ: 485,100 VNĐ ~ 23.1 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • ZEN PLAZA BUILDING

  Vị trí: Nguyễn Trãi, Quận 1

  DT: 106, 334,460 m2

  Giá thuê: 420,000 VNĐ ~ 20.0 USD

  Phí dịch vụ: 126,000 VNĐ ~ 6.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • CITILIGHT BUILDING

  Vị trí: Võ Thị Sáu ,Quận 1

  DT: 203, 168, 93, 122 m2

  Giá thuê: 315,000 VNĐ ~ 15.0 USD

  Phí dịch vụ: 105,000 VNĐ ~ 5.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • PDD BUILDING

  Vị trí: Pasteur, Quận 1

  DT: 92, 150, 300 m2

  Giá thuê: 430,500 VNĐ ~ 20.5 USD

  Phí dịch vụ: 105,000 VNĐ ~ 5.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • MARITIME BANK TOWER

  Vị trí: Nguyễn Công Trứ, Quận 1

  DT: 80, 120, 230, 500 m2

  Giá thuê: 483,000 VNĐ ~ 23.0 USD

  Phí dịch vụ: 105,000 VNĐ ~ 5.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • THE LANCASTER

  Vị trí: Lê Thánh Tôn, Quận 1

  DT: 100, 200, 300, 500 m2

  Giá thuê: 525,000 VNĐ ~ 25.0 USD

  Phí dịch vụ: 105,000 VNĐ ~ 5.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • OPERA VIEW TOWER

  Vị trí: Lê Lợi, Quận 1

  DT: 70, 100, 225 m2

  Giá thuê: 609,000 VNĐ ~ 29.0 USD

  Phí dịch vụ: 147,000 VNĐ ~ 7.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • ROSANA TOWER

  Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

  DT: 70, 100, 200 m2

  Giá thuê: 350,000 VNĐ ~ 16.7 USD

  Phí dịch vụ: 105,000 VNĐ ~ 5.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • SATRA BUILDING

  Vị trí: Đồng Khởi, Quận 1

  DT: 45, 53, 60, 66 m2

  Giá thuê: 388,500 VNĐ ~ 18.5 USD

  Phí dịch vụ: 126,000 VNĐ ~ 6.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • SOMERSET BUILDING

  Vị trí: Mạc Đĩnh Chi, Quận 1

  DT: 80, 100, 200 m2

  Giá thuê: 447,300 VNĐ ~ 21.3 USD

  Phí dịch vụ: 126,000 VNĐ ~ 6.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • TUILDONAI BUILDING

  Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận 1

  DT: 100 ,150, 280 m2

  Giá thuê: 252,000 VNĐ ~ 12.0 USD

  Phí dịch vụ: 84,000 VNĐ ~ 4.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • IWA SQUARE BUILDING

  Vị trí: Cống Quỳnh, Quận 1

  DT: 45,71,97 m2

  Giá thuê: 260,000 VNĐ ~ 12.4 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • NORCH BUILDING

  Vị trí: Bùi Thị Xuân, Quận 1

  DT: 60, 80, 100, 200, 392 m2

  Giá thuê: 273,000 VNĐ ~ 13.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • BẾN THÀNH TSC

  Vị trí: Lê Thánh Tôn, Quận 1

  DT: 50,100,200 m2

  Giá thuê: 298,200 VNĐ ~ 14.2 USD

  Phí dịch vụ: 84,000 VNĐ ~ 4.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • SMART VIEW BUILDING

  Vị trí: Trần Hưng Đạo, Quận 1

  DT: 45,60,84 m2

  Giá thuê: 294,000 VNĐ ~ 14.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • TMS BUILDING

  Vị trí: Hai Bà Trưng, Quận 1

  DT: 69, 100, 200 m2

  Giá thuê: 441,000 VNĐ ~ 21.0 USD

  Phí dịch vụ: 73,500 VNĐ ~ 3.5 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • RIVER VIEW TOWER

  Vị trí: Thái Văn Lung, Quận 1

  DT: 30, 70, 100, 120 m2

  Giá thuê: 336,000 VNĐ ~ 16.0 USD

  Phí dịch vụ: 105,000 VNĐ ~ 5.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • HARMONY BUILDING

  Vị trí: Phùng Khắc Khoan, Quận 1

  DT: 70, 160, 230 m2

  Giá thuê: 336,000 VNĐ ~ 16.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • LUCKY STAR BUILDING

  Vị trí: Lê Lai, Quận 1

  DT: 75, 100 m2

  Giá thuê: 315,000 VNĐ ~ 15.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • ARTEX SAIGON BUILDING

  Vị trí: Nguyễn Công Trứ, Quận 1

  DT: 80, 108, 116, 224 m2

  Giá thuê: 294,000 VNĐ ~ 14.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • SATRA 2 BUILDING

  Vị trí: Phạm Ngũ Lão, Quận 1

  DT: 50, 70, 166, 200 m2

  Giá thuê: 3,003,000 VNĐ ~ 143.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • MAI SƠN BUILDING

  Vị trí: Pasteur, Quận 1

  DT: 40, 100, 150 m2

  Giá thuê: 399,000 VNĐ ~ 19.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • VN BUSINESS CENTER

  Vị trí: Hồ Tùng Mậu, Quận 1

  DT: 50, 70, 100, 120 m2

  Giá thuê: 298,200 VNĐ ~ 14.2 USD

  Phí dịch vụ: 84,000 VNĐ ~ 4.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • BULE STAR BUILDING

  Vị trí: Tôn Đức Thắng, Quận 1

  DT: 60, 90 m2

  Giá thuê: 298,200 VNĐ ~ 14.2 USD

  Phí dịch vụ: 84,000 VNĐ ~ 4.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • SKY VIEW BUILDING

  Vị trí: Nguyễn Phi Khanh, Quận 1

  DT: 70, 140 m2

  Giá thuê: 283,500 VNĐ ~ 13.5 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • MISS ÁO DÀI BUILDING

  Vị trí: Nguyễn Trung Ngạn, Quận 1

  DT: 80, 120, 150, 250 m2

  Giá thuê: 420,000 VNĐ ~ 20.0 USD

  Phí dịch vụ: 105,000 VNĐ ~ 5.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • RESCO TOWER

  Vị trí: Nguyễn Du, Quận 1

  DT: 50, 100, 200 m2

  Giá thuê: 382,200 VNĐ ~ 18.2 USD

  Phí dịch vụ: 94,500 VNĐ ~ 4.5 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • GOLDEN TOWER

  Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1

  DT: 90,152,196,243,278,310 m2

  Giá thuê: 378,000 VNĐ ~ 18.0 USD

  Phí dịch vụ: 105,000 VNĐ ~ 5.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • PHƯƠNG TOWER

  Vị trí: Lý Tự Trọng, Quận 1

  DT: 50,70 m2

  Giá thuê: 357,000 VNĐ ~ 17.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • VTP OFFICE BUILDING

  Vị trí: Nguyễn Huệ, Quận 1

  DT: 70m2, 71m2, 135m2 m2

  Giá thuê: 357,000 VNĐ ~ 17.0 USD

  Phí dịch vụ: 105,000 VNĐ ~ 5.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • HMC TOWER

  Vị trí: Đinh Tiên Hoàng, Quận 1

  DT: 200,250,300,400,475 m2

  Giá thuê: 346,500 VNĐ ~ 16.5 USD

  Phí dịch vụ: 105,000 VNĐ ~ 5.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • CENTRAL PARK BUILDING

  Vị trí: Nguyễn Trãi Quận 1

  DT: 150, 200, 330 m2

  Giá thuê: 294,000 VNĐ ~ 14.0 USD

  Phí dịch vụ: 84,000 VNĐ ~ 4.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • VIETCOMREAL BUILDING

  Vị trí: Nguyễn Huệ , Quận 1

  DT: 50,120,240.357 m2

  Giá thuê: 315,000 VNĐ ~ 15.0 USD

  Phí dịch vụ: 105,000 VNĐ ~ 5.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • CAPITAL PLACE BUILDING

  Vị trí: Thái Văn Lung, Quân1

  DT: 100,150,400 m2

  Giá thuê: 333,900 VNĐ ~ 15.9 USD

  Phí dịch vụ: 105,000 VNĐ ~ 5.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • HDTC BUILDING

  Vị trí: Bùi Thị Xuân, Quận 1

  DT: 100, 150, 230, 290, 520 m2

  Giá thuê: 300,300 VNĐ ~ 14.3 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • HPL BUILDING

  Vị trí: Nguyễn Văn Thủ, Quận 1

  DT: 65, 95. 150 m2

  Giá thuê: 283,500 VNĐ ~ 13.5 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • HBT TOWER

  Vị trí: Hai Bà Trưng, Quận 1

  DT: 60, 70, 100 m2

  Giá thuê: 273,000 VNĐ ~ 13.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • VIMEDIMEX BUILDING

  Vị trí: Cống Quỳnh, Quận 1

  DT: 90, 143, 190, 220 m2

  Giá thuê: 277,200 VNĐ ~ 13.2 USD

  Phí dịch vụ: 105,000 VNĐ ~ 5.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • LANT BUILDING

  Vị trí: Hai Bà Trưng, Quận 1

  DT: 40,60,100 m2

  Giá thuê: 354,900 VNĐ ~ 16.9 USD

  Phí dịch vụ: 84,000 VNĐ ~ 4.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • CMARD 2 BUILDING

  Vị trí: Đinh Tiên Hoàng, Quận 1

  DT: 30,60,90 m2

  Giá thuê: 336,000 VNĐ ~ 16.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • PILOTCO BUILDING

  Vị trí: Đinh Tiên Hoàng, Quận 1

  DT: 30 m2

  Giá thuê: 336,000 VNĐ ~ 16.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • EMPIRE TOWER

  Vị trí: Hàm Nghi, Quận 1

  DT: 46,100 m2

  Giá thuê: 399,000 VNĐ ~ 19.0 USD

  Phí dịch vụ: 105,000 VNĐ ~ 5.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • HARVEST CENTER

  Vị trí: Lê Thánh Tôn, Quận 1

  DT: 31,65 m2

  Giá thuê: 483,000 VNĐ ~ 23.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 , 0932.662.246 (Leader_Real)

 • VIET DRAGON TOWER

  Vị trí: Nguyễn Du, Quận 1

  DT: 55,75,115,200 m2

  Giá thuê: 409,500 VNĐ ~ 19.5 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • TV BUILDING

  Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

  DT: 35,60,100,160 m2

  Giá thuê: 252,000 VNĐ ~ 12.0 USD

  Phí dịch vụ: 84,000 VNĐ ~ 4.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • ABACUS TOWER

  Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

  DT: 65,83,110,154,190 m2

  Giá thuê: 336,000 VNĐ ~ 16.0 USD

  Phí dịch vụ: 105,000 VNĐ ~ 5.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • HUY SƠN BUILDING

  Vị trí: Mai Thị Lựu, Quận 1

  DT: 80,100 m2

  Giá thuê: 300,300 VNĐ ~ 14.3 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • STAR BUILDING

  Vị trí: Mạc Đỉnh Chi, Quận 1

  DT: 90,100,160,500 m2

  Giá thuê: 336,000 VNĐ ~ 16.0 USD

  Phí dịch vụ: 105,000 VNĐ ~ 5.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • CENTRAL PARK OFFICE

  Vị trí: Nguyễn Du, Quân1

  DT: 175 m2

  Giá thuê: 378,000 VNĐ ~ 18.0 USD

  Phí dịch vụ: 84,000 VNĐ ~ 4.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • SAIGONLAND BUILDING

  Vị trí: Lý Tự Trọng, Quân1

  DT: 42,47,82 m2

  Giá thuê: 399,000 VNĐ ~ 19.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • BẾN THÀNH TOURIST

  Vị trí: Ngô Đức Kế, Quân1

  DT: 20, 40, 60 m2

  Giá thuê: 357,000 VNĐ ~ 17.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • TKT BUILDING

  Vị trí: Trần Hưng Đạo, Quận 1

  DT: 83,105 m2

  Giá thuê: 283,500 VNĐ ~ 13.5 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • TUẤN MINH 1 BUILDING

  Vị trí: Lê Thị Riêng, Quận 1

  DT: 40, 50, 100 m2

  Giá thuê: 199,500 VNĐ ~ 9.5 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • TUILDONAI BUILDING

  Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận 1

  DT: 100 m2

  Giá thuê: 252,000 VNĐ ~ 12.0 USD

  Phí dịch vụ: 84,000 VNĐ ~ 4.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • MAI HỒNG QUẾ BUILDING

  Vị trí: Mai Hồng Quế, Quận 1

  DT: 45, 55, 110, 200 m2

  Giá thuê: 210,000 VNĐ ~ 10.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • IES BUILDING

  Vị trí: Trần Khánh Dư, Quận 1

  DT: 30, 65 m2

  Giá thuê: 210,000 VNĐ ~ 10.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • VINACONEX BUILDING

  Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận 1

  DT: 40, 60, 80, 100 m2

  Giá thuê: 189,000 VNĐ ~ 9.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • ANH NGỮ SMART OFFICE

  Vị trí: Trần Hưng Đạo, Quận 1

  DT: 18, 22, 40 m2

  Giá thuê: 210,000 VNĐ ~ 10.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • SAVICO OFFICE BUILDING

  Vị trí: Trần Hưng Đạo, Quận 1

  DT: 20,30,40 m2

  Giá thuê: 210,000 VNĐ ~ 10.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • INTERNATIONAL PLAZA

  Vị trí: Phạm Ngũ Lão, Quận 1

  DT: 104,150,210,260,440 m2

  Giá thuê: 262,500 VNĐ ~ 12.5 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0904717100 (Leader_Real)

 • NAM PHƯƠNG BUILDING

  Vị trí: Nguyễn Văn Thủ, Quận 1

  DT: 30,50,60,100 m2

  Giá thuê: 168,000 VNĐ ~ 8.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • NVG OFFICE BUILDING

  Vị trí: Nguyễn Văn Giai, Quận1

  DT: 35 m2

  Giá thuê: 231,000 VNĐ ~ 11.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • SUNSHINE BUILDING

  Vị trí: Nguyễn Văn Cừ, Quân1

  DT: 35,150 m2

  Giá thuê: 220,500 VNĐ ~ 10.5 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • TRẦN QUÝ BUILDING

  Vị trí: Lê Thị Hồng Gấm, Quân1

  DT: 50,70,120 m2

  Giá thuê: 210,000 VNĐ ~ 10.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • ĐỖ TRẦN BUILDING

  Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1

  DT: 40,60,73,80,100 m2

  Giá thuê: 220,500 VNĐ ~ 10.5 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • ATIC BUILDING

  Vị trí: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1

  DT: 75, 150 m2

  Giá thuê: 262,500 VNĐ ~ 12.5 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • AVENIS BUILDING

  Vị trí: Điện Biên Phủ, Quận 1

  DT: 30, 60, 100 m2

  Giá thuê: 184,800 VNĐ ~ 8.8 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • HBT TOWER

  Vị trí: Hai Bà Trưng, Quận 1

  DT: 60, 70, 100 m2

  Giá thuê: 273,000 VNĐ ~ 13.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • VALENTINA COURT

  Vị trí: Điện Biên Phủ, quận 1

  DT: 30, 60, 90, 130 m2

  Giá thuê: 210,000 VNĐ ~ 10.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • HOÀNG ĐAN BUILDING

  Vị trí: Hoàng Sa, Quận 1

  DT: 20,50 m2

  Giá thuê: 210,000 VNĐ ~ 10.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • NNC BUILDING

  Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

  DT: 58, 97, 155 m2

  Giá thuê: 294,000 VNĐ ~ 14.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • INDOCHINA PARK TOWER

  Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

  DT: 75, 89, 114 m2

  Giá thuê: 189,000 VNĐ ~ 9.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • 27B OFFICE BUILDING

  Vị trí: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

  DT: 80, 110, 200, 300, 500 m2

  Giá thuê: 168,000 VNĐ ~ 8.0 USD

  Phí dịch vụ: 52,500 VNĐ ~ 2.5 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • THANH DUNG BUILDING

  Vị trí: Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

  DT: 53, 70, 120, 220 m2

  Giá thuê: 273,000 VNĐ ~ 13.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • 130NCT OFFICE BUILDING

  Vị trí: Nguyễn Công Trứ, Quận 1

  DT: 20, 40, 60 m2

  Giá thuê: 273,000 VNĐ ~ 13.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • 168NCT OFFICE BUILDING

  Vị trí: Nguyễn Công Trứ, Quận 1

  DT: 70, 140 m2

  Giá thuê: 273,000 VNĐ ~ 13.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • NAM VIỆT BUILDING

  Vị trí: Phan Kế Bính, Quận 1

  DT: 35, 50, 60, 100 m2

  Giá thuê: 189,000 VNĐ ~ 9.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)

 • ÁNH KIM BUILDING

  Vị trí: Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1

  DT: 20, 40, 60 m2

  Giá thuê: 168,000 VNĐ ~ 8.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968.44.68.68 (Leader_Real)