VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN PHÚ NHUẬN

 • VINALINES BUILDING

  Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Q.PN

  DT: 60,100,200 m2

  Giá thuê: 241,500 VNĐ ~ 11.5 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • SONATA BUILDING

  Vị trí: Trương Quốc Dung,Q.PN

  DT: 104,227 m2

  Giá thuê: 273,000 VNĐ ~ 13.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • GOLDEN BEE BUILDING

  Vị trí: Nguyễn Kiệm,Q Phú Nhuận

  DT: 40,60,100 m2

  Giá thuê: 210,000 VNĐ ~ 10.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • CENTRE POINT

  Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận

  DT: 100,200,300,500 m2

  Giá thuê: 420,000 VNĐ ~ 20.0 USD

  Phí dịch vụ: 105,000 VNĐ ~ 5.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • ELILINK BUILDING

  Vị trí: Phan Xích Long, Q Phú Nhuận

  DT: 40,60 m2

  Giá thuê: 210,000 VNĐ ~ 10.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • ARIANG TOWER

  Vị trí: Trần Huy Liệu, Q.PN

  DT: 180 m2

  Giá thuê: 231,000 VNĐ ~ 11.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • NHẤT NGHỆ BUILDING

  Vị trí: Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

  DT: 40,60,100 m2

  Giá thuê: 189,000 VNĐ ~ 9.0 USD

  Phí dịch vụ: 31,500 VNĐ ~ 1.5 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • ONG ONG BUILDING

  Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

  DT: 60,120 m2

  Giá thuê: 210,000 VNĐ ~ 10.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • MINH PHÚC BUILDING

  Vị trí: Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

  DT: 50, 100 m2

  Giá thuê: 262,500 VNĐ ~ 12.5 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • LUTACO TOWER

  Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

  DT: 100,195 m2

  Giá thuê: 231,000 VNĐ ~ 11.0 USD

  Phí dịch vụ: 84,000 VNĐ ~ 4.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • VAC BUILDING

  Vị trí: Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

  DT: 75,95 m2

  Giá thuê: 231,000 VNĐ ~ 11.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • HH BUILDING

  Vị trí: Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

  DT: 70,100,175 m2

  Giá thuê: 231,000 VNĐ ~ 11.0 USD

  Phí dịch vụ: 84,000 VNĐ ~ 4.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • PRIME BUILDING

  Vị trí: Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

  DT: 36, 37 m2

  Giá thuê: 199,500 VNĐ ~ 9.5 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • HÀ PHAN BUILDING

  Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

  DT: 150, 300 m2

  Giá thuê: 241,500 VNĐ ~ 11.5 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • VMG BUILDING

  Vị trí: Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

  DT: 50,100 m2

  Giá thuê: 168,000 VNĐ ~ 8.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • VTC ONLINE BUILDING

  Vị trí: Đặng Thai Mai, Quận Phú Nhuận

  DT: 30,50,100 m2

  Giá thuê: 189,000 VNĐ ~ 9.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • INTAN BUILDING

  Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

  DT: 130,200,330 m2

  Giá thuê: 252,000 VNĐ ~ 12.0 USD

  Phí dịch vụ: 84,000 VNĐ ~ 4.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • VĂN OANH BUILDING

  Vị trí: Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

  DT: 40,66 m2

  Giá thuê: 189,000 VNĐ ~ 9.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • TUỔI TRẺ BUILDING

  Vị trí: Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

  DT: 60, 100,200,400,500 m2

  Giá thuê: 336,000 VNĐ ~ 16.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • INTHANHNIEN BUILDING

  Vị trí: Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận

  DT: 60,100,300 m2

  Giá thuê: 336,000 VNĐ ~ 16.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • THL BUILDING

  Vị trí: Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận

  DT: 95 m2

  Giá thuê: 147,000 VNĐ ~ 7.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • THỊNH PHÁT BUILDING

  Vị trí: Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận

  DT: 40,115,155 m2

  Giá thuê: 273,000 VNĐ ~ 13.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • NAM GIAO BUILDING

  Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

  DT: 60,100,200,400,600 m2

  Giá thuê: 357,000 VNĐ ~ 17.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • SOGETRACO BUILDING

  Vị trí: Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

  DT: 30,40,50,150 m2

  Giá thuê: 189,000 VNĐ ~ 9.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • M-STAR BUILDING

  Vị trí: Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

  DT: Full m2

  Giá thuê: 273,000 VNĐ ~ 13.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • VP BANK BUILDING

  Vị trí: Phan Xích Long,quận Phú Nhuận

  DT: 80,100,150 m2

  Giá thuê: 252,000 VNĐ ~ 12.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH

  Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

  DT: 40,60 m2

  Giá thuê: 189,000 VNĐ ~ 9.0 USD

  Phí dịch vụ: 21,000 VNĐ ~ 1.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • ĐÔNG Á BUILDING

  Vị trí: Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

  DT: 50,100 m2

  Giá thuê: 168,000 VNĐ ~ 8.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • LÝ AN BUILDING

  Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

  DT: 30,50,70,100,120 m2

  Giá thuê: 273,000 VNĐ ~ 13.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • NAM SÔNG TIỀN BUILDING

  Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận 1

  DT: 70, 150, 210 m2

  Giá thuê: 262,500 VNĐ ~ 12.5 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)