VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN BÌNH THẠNH

 • THẢO ĐIỀN BUILDING

  Vị trí: Hoàng Hoa Thám, Q.BT

  DT: 65,75,140 m2

  Giá thuê: 252,000 VNĐ ~ 12.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • NICE BUILDING

  Vị trí: Điện Biên Phủ, Q.BT

  DT: 70,150 m2

  Giá thuê: 315,000 VNĐ ~ 15.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • CANTAVIL HOÀN CẦU

  Vị trí: Điện Biên Phủ, Q. BT

  DT: 60,110,220,300 m2

  Giá thuê: 252,000 VNĐ ~ 12.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • V BUILDING

  Vị trí: Ung Văn Khiêm, Q.BT

  DT: 40,90,180 m2

  Giá thuê: 231,000 VNĐ ~ 11.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • NEWPORT BUILDING

  Vị trí: Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh

  DT: 40,62,100 m2

  Giá thuê: 189,000 VNĐ ~ 9.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0904717100 (Leader_Real)

 • MELODY TOWER 2

  Vị trí: Điện Biên Phủ, Q. BT

  DT: 55,85,180 m2

  Giá thuê: 273,000 VNĐ ~ 13.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • COTECCONS BUILDING

  Vị trí: Điện Biên Phủ, Q.BT

  DT: 200,400 m2

  Giá thuê: 294,000 VNĐ ~ 14.0 USD

  Phí dịch vụ: 84,000 VNĐ ~ 4.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • SAIGON POSTEL

  Vị trí: Điện Biên Phủ, Q.BT

  DT: 95,125,130 m2

  Giá thuê: 283,500 VNĐ ~ 13.5 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • CAVI BUILDING

  Vị trí: Đinh Bộ Lĩnh, Q.BT

  DT: 100,150,270 m2

  Giá thuê: 189,000 VNĐ ~ 9.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • COALIMEX BUILDING

  Vị trí: Đinh Bộ Lĩnh, Q.BT

  DT: 20,50,120 m2

  Giá thuê: 189,000 VNĐ ~ 9.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0904717100 (Leader_Real)

 • PVFCCO SBD BUILDING

  Vị trí: Đinh Bộ Lĩnh, Q.BT

  DT: 30,40,160,230 m2

  Giá thuê: 210,000 VNĐ ~ 10.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • MỸ THỊNH BUILDING

  Vị trí: Lê Quang Định, Q.BT

  DT: 90,120,170 m2

  Giá thuê: 189,000 VNĐ ~ 9.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • LQD BUILDING

  Vị trí: Lê Quang Định, Q.BT

  DT: 25,30,35,60 m2

  Giá thuê: 189,000 VNĐ ~ 9.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • PVC BUILDING

  Vị trí: Phạm Viết Chánh, Q.BT

  DT: 40,60,100 m2

  Giá thuê: 210,000 VNĐ ~ 10.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • COSMOBIZ BUILDING

  Vị trí: D1, Quận Bình Thạnh

  DT: 75 m2

  Giá thuê: 189,000 VNĐ ~ 9.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • TNC BUILDING

  Vị trí: Đinh Tiên Hoàng, Q.BT

  DT: 20, 45, 80 m2

  Giá thuê: 252,000 VNĐ ~ 12.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • CIENCO 6 BUILDING

  Vị trí: Đinh Tiên Hoàng, Q.BT

  DT: 50, 75 m2

  Giá thuê: 252,000 VNĐ ~ 12.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • DP BUILDING

  Vị trí: Nguyễn Hữu Cảnh,Q.BT

  DT: 25,45 m2

  Giá thuê: 231,000 VNĐ ~ 11.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • GILIMEX BUILDING

  Vị trí: Phan Đăng Lưu, Q.BT

  DT: 100, 200, 500 m2

  Giá thuê: 252,000 VNĐ ~ 12.0 USD

  Phí dịch vụ: 84,000 VNĐ ~ 4.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • GOLDEN FISH BUILDING

  Vị trí: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.BT

  DT: 40,60 m2

  Giá thuê: 168,000 VNĐ ~ 8.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • THANH LONG TOWER

  Vị trí: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.BT

  DT: 80,120 m2

  Giá thuê: 168,000 VNĐ ~ 8.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • EBM BUILDING

  Vị trí: Điện Biên Phủ, Q.BT

  DT: full m2

  Giá thuê: 252,000 VNĐ ~ 12.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • HUD BUILDING

  Vị trí: Điện Biên Phủ, Q.BT

  DT: 60,80,120,200 m2

  Giá thuê: 220,500 VNĐ ~ 10.5 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • COMPA BUILDING

  Vị trí: Điện Biên Phủ, Q.BT

  DT: 100 m2

  Giá thuê: 231,000 VNĐ ~ 11.0 USD

  Phí dịch vụ: 31,500 VNĐ ~ 1.5 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • MELODY 1 BUILDING

  Vị trí: Điện Biên Phủ, Q.BT

  DT: 60, 120 m2

  Giá thuê: 273,000 VNĐ ~ 13.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • 194 GOLDEN BUILDING

  Vị trí: Điện Biên Phủ, Q.BT

  DT: 96, 123, 200 m2

  Giá thuê: 357,000 VNĐ ~ 17.0 USD

  Phí dịch vụ: 63,000 VNĐ ~ 3.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • SGCL BUILDING

  Vị trí: Điện Biên Phủ, Q.BT

  DT: 40,60,130 m2

  Giá thuê: 231,000 VNĐ ~ 11.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • BLUE SEA BUILDING

  Vị trí: Hoàng Hoa Thám, Q.BT

  DT: 55, 116 m2

  Giá thuê: 210,000 VNĐ ~ 10.0 USD

  Phí dịch vụ: 31,500 VNĐ ~ 1.5 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)

 • LÊ TRÍ BUILDING

  Vị trí: Phan Văn Trị, Q.BT

  DT: 40, 70 m2

  Giá thuê: 189,000 VNĐ ~ 9.0 USD

  Phí dịch vụ: 42,000 VNĐ ~ 2.0 USD

  Liên hệ: 0968446868 (Leader_Real)